48.00€
1 έτος (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Wordpress Lite Support (1 έτος)
H Focus On Web σας παρέχει τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας για τα συχνότερα εμφανιζόμενα πρόβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης του Wordpress.
- Έλεγχος όγκου, χρόνου Φόρτωσης
- Ενημερώσεις πυρήνα, προσθέτων
- Προστασία απο malware, virus
- Αποκλεισμός επιθέσεων
- Τηλεφωνική υποστήριξη
64.00€
1 έτος (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Worpdres Support Plus (1 έτος)
H Focus On Web σας παρέχει τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας για τα συχνότερα εμφανιζόμενα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης του Wordpress.
- Έλεγχος όγκου, χρόνου Φόρτωσης
- Ενημερώσεις πυρήνα, προσθέτων
- Καθημερινό Backup
- Προστασία από malware, virus
- Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφαλείας
- Αποκλεισμός επιθέσεων
- Υποστήριξη λογαριασμών χρηστών
- Τηλεφωνική υποστήριξη
- Απομακρυσμένη υποστήριξη
80.00€
1 έτος (συμπ. ΦΠΑ 24%)
Advanced Support (1 έτος)
H Focus On Web σας παρέχει τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας για τα συχνότερα εμφανιζόμενα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης του Wordpress.
- Έλεγχος όγκου, χρόνου Φόρτωσης
- Ενημερώσεις πυρήνα, προσθέτων
- Καθημερινό Backup
- Προστασία απο malware, virus
- Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ασφαλείας
- Αποκλεισμός επιθέσεων
- Υποστήριξη λογαριασμών χρηστών
- Τηλεφωνική υποστήριξη
- Απομακρισμενη υποστήριξη
20.00€
Υποστήριξη ιστοσελίδων